ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Als door ziekte onzeker is of een werknemer het eigen werk op termijn nog volledig kan uitvoeren, dan is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te raden. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vragen:

  • Is de huidige functie voor betrokkene, uitgaand van het Inzetbaarheidsprofiel (IP) van de bedrijfsarts nog geschikt?
  • Is de huidige functie voor betrokkene uitgaand van het IP geschikt te maken door aanpassingen en/of inzet van voorzieningen?
  • Is herplaatsing in een andere functie bij de eigen werkgever te realiseren (spoor 1)? Is betrokkene aangewezen op passend werk bij een andere werkgever (spoor 2)?

Voor het arbeidsdeskundig onderzoek is een actueel Inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts nodig en een functieprofiel. De arbeidsdeskundige bezoekt het bedrijf en heeft een interview met een vertegenwoordiger van de werkgever en met de werknemer. Ook vindt een inventarisatie plaats van de werkplek en wordt onderzocht of er andere functies in de eigen organisatie zijn als structurele oplossing. Tot slot wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn voor re-integratie in het tweede spoor. De werkgever en werknemer ontvangen een rapportage van de bevindingen en een re-integratieadvies.

HEB JE EEN VRAAG OF ZOU JE MEER WILLEN WETEN OVER ONZE DIENSTEN? Vul het formulier hieronder in, dan nemen wij zsm contact met je op!