Arbodienstverlening en verzuimbegeleiding

Als medewerkers onverhoopt toch ziek zijn, dan is professionele en zorgvuldige begeleiding van het verzuim en de re-integratie van groot belang. Dat kan bij ons in verschillende vormen:

 • Melding beroepsziekte aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekte
 • Arbeidsomstandigheden spreekuur (preventief)
 • Vast aanspreekpunt, de casemanager
 • Gebruik Verzuimsignaal, op maat ingericht
 • Verzuimbegeleiding gedurende 2 jaar loondoorbetaling, conform Wet Verbetering Poortwachter
 • Contact casemanager in tweede week van verzuim
 • Spreekuur bedrijfsarts (alle reguliere consulten met bedrijfsarts zijn inbegrepen)
 • Opstellen probleemanalyse door bedrijfsarts
 • Ondersteuning opstellen Plan van Aanpak
 • Periodieke vervolgconsulten en contacten bedrijfsarts en casemanager
 • Ondersteuning 42ste week melding
 • Advies eerstejaarsevaluatie
 • Ondersteuning opstellen re-integratieverslag bij ziek uit dienst melding of WIA-aanvraag
 • Kostenbatenanalyse ten behoeve van inzet interventies
 • Periodieke dossierscreening op Poortwachter bestendigheid

CASEMANAGEMENT

Onze casemanager staat klaar als (telefonische) helpdesk. De casemanager monitort het verzuim, ondersteunt en adviseert leidinggevenden/directie, zet de noodzakelijke acties uit, denkt mee, overlegt, geeft advies, maakt de vertaalslag van de belastbaarheid naar de praktijk en helpt de juiste vraagstelling voor de bedrijfsarts te formuleren. De casemanager ondersteunt naar behoefte bij het opstellen van de benodigde documenten ten behoeve van de Wet Verbetering Poortwachter, te weten: het Plan van Aanpak op en waar nodig ook de bijstellingen, evenals de 1e jaarsevaluatie en de eindevaluatie Plan van Aanpak bij een ziek uit dienst melding en een WIA aanvraag.

BEDRIJFSARTS

Onze bedrijfsartsen zijn belastbaarheidsadviseurs, die mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen en u van gedegen en toepasbare terugkoppelingen voorzien. We beschikken over zeer gedreven bedrijfsartsen, die toegankelijk en bereikbaar zijn voor overleg met leidinggevenden. Afhankelijk van de situatie wordt in overleg met u bepaald wanneer de medewerker wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts. IDEO ADVIES heeft spreekuurlocaties door heel Nederland, dus er is altijd een mogelijkheid om een medewerker redelijk dicht bij huis of bij de werkplek op te roepen. Terugkoppeling vindt meestal dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 24 uur na het consult plaats.

Download de flyer met aanvullende informatie over onze arbodienstverlening.

HEB JE EEN VRAAG OF ZOU JE MEER WILLEN WETEN OVER ONZE DIENSTEN? Vul het formulier hieronder in, dan nemen wij zsm contact met je op!