GEZOND

Gezondheid is een groot goed. Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren door mensen en organisaties te adviseren over een gezonde leefstijl, werkplezier, vitaliteit, energie en veerkracht. We bieden interventies voor herstel. We omarmen het gedachtengoed ‘positieve gezondheid’ en kijken liever naar wat er wel kan, dan naar wat er niet meer gaat. We geloven dat werk bijdraagt aan gezondheid en geluk.

Hiervoor heb je een veilige plek nodig, waar wordt samengewerkt en waar men oog heeft voor elkaar. We helpen graag om deze plekken te creëren. Ook zijn we er voor mensen die gezondheidsproblemen ervaren, we adviseren daarbij over het voorkomen van uitval of over werkhervatting. We hebben het liefst korte lijnen met onze klanten en willen zo een bijdrage leveren aan gezonde organisaties.

Vitale mensen en organisaties staan sterk in hun schoenen en zijn wendbaar en veerkrachtig. Door onze kijk op en aanpak van vitaliteit maken we organisaties en mensen gezonder en blijer. Van individuele coaching en begeleiding tot Vitaliteitsprogramma’s voor de hele organisaties: met onze interventies maak je echt verschil.

Het energieniveau van een mens, een team, een organisatie is bepalend voor de inzetbaarheid en het werkplezier en daarmee voor het succes van een organisatie. Onze energiemeting is voor mensen die hun (sportieve) prestaties willen verbeteren, mensen die fitter en energieker willen worden en ook voor mensen die specifieke doelen en leefstijlvraagstukken hebben.

Met deze energiemeting brengen we de vitaliteit, het energieniveau en het stressniveau van mensen in kaart brengen. We doen een intake en we meten het autonome zenuwstelsel

Een goede werkhouding is enorm belangrijk om fysieke klachten te voorkomen. Dit geldt zowel voor beeldschermwerk als voor fysiek inspannend werk. Met onze kennis en ervaring zijn we in staat om ergonomisch advies te geven in allerlei werksituaties. Hierdoor werken mensen gezonder en veiliger.

            Bekijk hier onze flyers:

PLEZIER

Betekenisvol werk in een fijne omgeving doet mensen goed. Werkplezier is een belangrijke basis voor vitaliteit. Mensen die het naar hun zin hebben op het werk, werken beter. Lol maken op het werk, blij worden van het werk: wat ons betreft is werkplezier een voorwaarde om je werk goed te doen en goed vol te houden. En daarmee is werkplezier cruciaal voor gezonde organisaties.

We helpen graag bij het in kaart brengen van en het vergroten van het werkplezier. Daar hebben we leuke ideeën over. Meer weten, neem contact met ons op.

WERK

Leuk werk dat bij je past is belangrijk voor veel mensen. Werk zorgt voor inkomen, je maakt je nuttig, bent onderdeel van een team en van waarde voor een organisatie. Als je niet op je plek zit, als je plek verdwijnt of als je jouw werk door gezondheidsproblemen niet meer kunt doen, is het goed om op zoek te gaan naar een nieuw toekomstperspectief.

IDEO ADVIES helpt bij het vinden van werk, dat bij je past. We verzorgen op maat gemaakte trajecten voor loopbaanbegeleiding, outplacement en externe re-integratie, spoor 2 genoemd.

Met onze jarenlange ervaring kijken we naar wat jij nodig hebt en zetten instrumenten in die daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. We stellen op basis van een intakegesprek, het beschikbare budget en de beschikbare tijd een programma op maat samen. We richten ons vooral op individuele coaching en begeleiding, omdat hiermee het beste resultaat behaald wordt.

Ieder traject wordt op basis van de intake, het beschikbare budget en de beschikbare tijd persoonlijk samengesteld. Ons netwerk is groot, waardoor nieuwe mogelijkheden en vacatures toegankelijk worden.

We brengen persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties, wensen en mogelijkheden in kaart. We verkennen de kansen op de arbeidsmarkt, bepalen een realistische zoekrichting en ondersteunen bij het maken van een profiel, een CV, motivatiebrieven en een LinkedIn profiel. We zorgen ervoor dat op de juiste plekken gezocht wordt naar passende vacatures en dat hierop adequaat gereageerd kan worden.

Als door ziekte onzeker is of een werknemer het eigen werk op termijn nog volledig kan uitvoeren, dan is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te raden. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vragen:

“Is de huidige functie voor betrokkene, uitgaand van het Inzetbaarheidsprofiel (IP) van de bedrijfsarts nog geschikt? Is de huidige functie voor betrokkene uitgaand van het IP geschikt te maken door aanpassingen en/of inzet van voorzieningen? Is herplaatsing in een andere functie bij de eigen werkgever te realiseren (spoor 1)? Is betrokkene aangewezen op passend werk bij een andere werkgever (spoor 2)?”

Voor het arbeidsdeskundig onderzoek is een actueel Inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts nodig en een functieprofiel. De arbeidsdeskundige bezoekt het bedrijf en heeft een interview met een vertegenwoordiger van de werkgever en met de werknemer. Ook vindt een inventarisatie plaats van de werkplek en wordt onderzocht of er andere functies in de eigen organisatie zijn als structurele oplossing. Tot slot wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn voor re-integratie in het tweede spoor. De werkgever en werknemer ontvangen een rapportage van de bevindingen en een re-integratieadvies.

Kan een werknemer niet terugkeren in het eigen werk, dan bieden we resultaatgerichte re-integratie trajecten. Werkgevers zijn vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), verplicht om spoor 1 en spoor 2 goed te onderzoeken en als spoor 1 niet lukt, een spoor 2 traject te starten.

Al onze inspanningen worden conform de Wet Verbetering Poortwachter, UWV-proof, vastgelegd. Wij zorgen ervoor dat werkgever en werknemer voldoen aan de re-integratieverplichtingen, maar bovenal helpen wij mensen adequaat op weg naar een nieuwe baan.

We beschikken over een groot netwerk, waarvan we gebruik kunnen maken voor het vinden van een stageplek, een werkervaringsplaats, maar ook daadwerkelijke betaalde functies. Korte lijnen met zowel de werknemer, de werkgever en andere betrokkenen zoals de bedrijfsarts, vinden we erg belangrijk. We stellen op basis van een uitgebreide intake, een trajectplan op. Bij ons betaalt u geen standaardtrajectprijzen, alleen daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht (ook als het re-integratietraject eerder stopt of snel tot resultaat leidt). Bij een succesvolle externe plaatsing (minimaal half jaar contract) wordt een plaatsingstoeslag berekend

Met onze jarenlange ervaring zijn we goed in het coachen van mensen die zich willen oriënteren op hun loopbaan en/of hun huidige baan verliezen. Met coaching, begeleiding en bemiddeling helpen wij mensen op weg naar een nieuwe baan.

Op basis van een intakegesprek door een loopbaancoach stellen we een programma op maat samen. Ieder traject wordt op basis van het beschikbare budget en de beschikbare tijd samengesteld. We brengen persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties, wensen en mogelijkheden in kaart. We verkennen de kansen op de arbeidsmarkt, bepalen een realistische zoekrichting en ondersteunen bij het maken van een profiel, een CV, motivatiebrieven en een LinkedIn profiel. Bij outplacementtrajecten zorgen we ervoor dat op de juiste plekken gezocht wordt naar vacatures en dat hierop adequaat gereageerd kan worden. We richten ons vooral op individuele coaching en begeleiding, omdat hiermee het beste resultaat behaald wordt.

We beschikken over een groot netwerk, in zeer uiteenlopende branches, waarvan we gebruik kunnen maken en waardoor nieuwe mogelijkheden en vacatures toegankelijk worden.

ARBO

Ons uitgangspunt is dat iedereen graag gezond wil zijn. Daarom geldt dat we liever voorkomen dan genezen. Als er sprake is van ziekte, dan begeleiden we de re-integratie zorgvuldig. We bieden veel preventieve interventies die het werken veilig, plezierig en gezond maken. En die zorgen voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw mensen.

We kunnen u ondersteunen bij:

Werkgevers zijn verplicht een actuele RIE te hebben. Wij kunnen die verzorgen.

  Vraag een offerte aan

Gezondheid is een groot goed. Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren door mensen en organisaties te adviseren over een gezonde leefstijl, werkplezier, vitaliteit, energie en veerkracht. We bieden interventies voor herstel. We omarmen het gedachtengoed ‘positieve gezondheid’ en kijken liever naar wat er wel kan, dan naar wat er niet meer gaat. We geloven dat werk bijdraagt aan gezondheid en geluk.

Hiervoor heb je een veilige plek nodig, waar wordt samengewerkt en waar men oog heeft voor elkaar. We helpen graag om deze plekken te creëren. Ook zijn we er voor mensen die gezondheidsproblemen ervaren, we adviseren daarbij over het voorkomen van uitval of over werkhervatting. We hebben het liefst korte lijnen met onze klanten en willen zo een bijdrage leveren aan gezonde organisaties.

Vitale mensen en organisaties staan sterk in hun schoenen en zijn wendbaar en veerkrachtig. Door onze kijk op en aanpak van vitaliteit maken we organisaties en mensen gezonder en blijer. Van individuele coaching en begeleiding tot Vitaliteitsprogramma’s voor de hele organisaties: met onze interventies maak je echt verschil.

Werkgevers moeten hun medewerkers periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aanbieden. Wij hebben veel varianten, die we naar wens kunnen aanpassen.

Vraag een offerte aan

Met diverse interventies (stresscoaching, energiemetingen, psychologen, maatschappelijk werk) kunnen we mensen helpen die stress of werkdruk ervaren. Meer weten?

Neem contact op

Om duurzame inzetbaarheid in organisaties echt op de kaart te zetten, maken we met plezier een plan, afgestemd op de wensen van een organisatie. We hebben veel ervaring met het inzetten van acties die echt verschil maken. Meer weten?

Neem contact op

ARBODIENSTVERLENING/VERZUIMBEGELEIDING

Al medewerkers onverhoopt toch ziek zijn, dan is professionele en zorgvuldige begeleiding van het verzuim en de re-integratie van groot belang. Dat kan bij ons in verschillende vormen:

 • Melding beroepsziekte aan Nederlands Centrum voor Beroepsziekte
 • Arbeidsomstandigheden spreekuur (preventief)
 • Vast aanspreekpunt, de casemanager
 • Gebruik Verzuimsignaal, op maat ingericht
 • Verzuimbegeleiding gedurende 2 jaar loondoorbetaling, conform Wet Verbetering Poortwachter
 • Contact casemanager in tweede week van verzuim
 • Spreekuur bedrijfsarts (alle reguliere consultenmbedrijfsarts zijn inbegrepen)
 • Opstellen probleemanalyse door bedrijfsarts
 • Ondersteuning opstellen Plan van Aanpak
 • Periodieke vervolgconsulten en contacten bedrijfsarts en casemanager
 • Ondersteuning 42ste week melding
 • Advies eerste jaar evaluatie
 • Ondersteuning opstellen re-integratieverslag ten behoeve van ziek uit dienst melding of WIA-aanvraag
 • Kosten – baten analyse ten behoeve van inzet interventies
 • Periodieke dossierscreening op Poortwachter bestendigheid

CASEMANAGEMENT:

Onze casemanager staat klaar als (telefonische) helpdesk. De casemanager monitort het verzuim, ondersteunt en adviseert leidinggevenden/directie, zet de noodzakelijke acties uit, denkt mee, overlegt, geeft advies, maakt de vertaalslag van de belastbaarheid naar de praktijk en helpt de juiste vraagstelling voor de bedrijfsarts te formuleren. De casemanager ondersteunt naar behoefte bij het opstellen van de benodigde documenten ten behoeve van de Wet Verbetering Poortwachter, te weten: het Plan van Aanpak op en waar nodig ook de bijstellingen, evenals de 1e jaarsevaluatie en de eindevaluatie Plan van Aanpak bij een ziek uit dienst melding en een WIA aanvraag.

BEDRIJFSARTS:

Onze bedrijfsartsen zijn belastbaarheidsadviseurs, die mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen en u van gedegen en toepasbare terugkoppelingen voorzien. We beschikken over zeer gedreven bedrijfsartsen, die toegankelijk en bereikbaar zijn voor overleg met leidinggevenden. Afhankelijk van de situatie wordt in overleg met u bepaald wanneer de medewerker wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts. IDEO advies heeft spreekuurlocaties door heel Nederland, dus er is altijd een mogelijkheid om een medewerker redelijk dicht bij huis of bij de werkplek op te roepen. Terugkoppeling vindt meestal dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 24 uur na het consult plaats.

Download de flyer met aanvullende informatie over onze arbodienstverlening

Neem voor meer informatie of een opgave van tarieven contact met ons op

HEEFT U EEN VRAAG OF ZOU U MEER WILLEN WETEN OVER ONZE DIENSTEN? Vul het formulier hieronder in, dan nemen wij zsm contact met u op!