KENAUPARK 15 – 2011 MR  HAARLEM – 023-737 02 60

BUREAU VOOR GEZONDE ORGANISATIES MENSEN GEZOND EN MET PLEZIER AAN HET WERK, DAT IS ONZE MISSIE  

Bekijk hier ons advies rondom het CORONA (COVID-19) virus, en onze thuiswerk- en terug naar kantoor tips.

biedt alles op het gebied van gezond werken. Arbodienstverlening, re-integratietrajecten, coaching, preventief advies, interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid, trainingen en consultancy: met al onze diensten willen we een bijdrage leveren aan de gezondheid van uw organisatie.

Gezondheid is een groot goed. We stimuleren een gezonde levensstijl en adviseren graag over interventies voor herstel. We omarmen het gedachtengoed ‘positieve gezondheid’ en kijken liever naar wat er wel kan, dan naar wat er niet meer gaat. We geloven dat werk bijdraagt aan gezondheid en geluk.

Hiervoor heb je een veilige plek nodig, waar wordt samengewerkt en waar men oog heeft voor elkaar. We helpen graag om deze plekken te creëren. Ook zijn we er voor mensen die gezondheidsproblemen ervaren, we adviseren daarbij over het voorkomen van uitval of over werkhervatting. We hebben het liefst korte lijnen met onze klanten en willen zo een bijdrage leveren aan gezonde organisaties.

Betekenisvol werk in een fijne omgeving doet mensen goed. Lol maken op het werk, blij worden van het werk: wat ons betreft is werkplezier een voorwaarde om je werk goed te doen en goed vol te houden. En is werkplezier daarmee cruciaal voor gezonde organisaties.

Mensen die het naar hun zin hebben op het werk, kunnen beter en meer bijdragen aan uw doelstellingen.

Het hebben van werk dat bij je past is van grote betekenis voor de meeste mensen. Natuurlijk omdat hiermee geld wordt verdiend, maar ook omdat het je nuttig maakt en van waarde voor een organisatie. Als je niet op je plek zit, als je plek verdwijnt of als je je werk door gezondheidsproblemen niet meer kunt doen, is het goed om op zoek te gaan naar een nieuw toekomstperspectief.

  helpt bij het vinden van werk, dat past bij mensen en hun mogelijkheden. We verzorgen op maat gemaakte trajecten voor loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie spoor 2. Wij koppelen ruime ervaring in het begeleiden van mensen naar werk aan een actieve daadkrachtige aanpak. We kijken naar wat mensen echt nodig hebben en zetten instrumenten in die daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Onze pragmatische aanpak is uniek in de branche. We werken niet met standaard programma’s voor vaste kosten, maar stellen op basis van een intakegesprek een programma op maat samen. We richten ons vooral op individuele coaching en begeleiding, omdat hiermee het beste resultaat behaald wordt.

LOOPBAANBEGELEIDING EN OUTPLACEMENT  Met coaching, begeleiding en bemiddeling realiseren we een nieuw perspectief voor uw werknemer. Ieder traject wordt op basis van de intake, het beschikbare budget en de beschikbare tijd persoonlijk samengesteld. Ons netwerk is groot, waardoor nieuwe mogelijkheden en vacatures toegankelijk worden. We brengen persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties, wensen en mogelijkheden in kaart. We verkennen de kansen op de arbeidsmarkt, bepalen een realistische zoekrichting en ondersteunen bij het maken van een profiel, een CV, motivatiebrieven en een LinkedIn profiel. We zorgen ervoor dat op de juiste plekken gezocht wordt naar passende vacatures en dat hierop adequaat gereageerd kan worden.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK  Als door ziekte onzeker is of een werknemer het eigen werk op termijn nog volledig kan uitvoeren, dan is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te raden. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vragen:

“Is de huidige functie voor betrokkene, uitgaand van het Inzetbaarheidsprofiel (IP) van de bedrijfsarts nog geschikt? Is de huidige functie voor betrokkene uitgaand van het IP geschikt te maken door aanpassingen en/of inzet van voorzieningen? Is herplaatsing in een andere functie bij de eigen werkgever te realiseren (spoor 1)? Is betrokkene aangewezen op passend werk bij een andere werkgever (spoor 2)?”

Voor het arbeidsdeskundig onderzoek is een actueel Inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts nodig en een functieprofiel. De arbeidsdeskundige bezoekt het bedrijf en heeft een interview met een vertegenwoordiger van de werkgever en met de werknemer. Ook vindt een inventarisatie plaats van de werkplek en wordt onderzocht of er andere functies in de eigen organisatie zijn als structurele oplossing. Tot slot wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn voor re-integratie in het tweede spoor. De werkgever en werknemer ontvangen een rapportage van de bevindingen en een re-integratieadvies.

RE-INTEGRATIE SPOOR 2  Kan een werknemer (mogelijk) niet terugkeren in het eigen werk, dan bieden we resultaatgerichte re-integratie trajecten. Werkgevers zijn vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), verplicht om spoor 1 en spoor 2 goed te onderzoeken en als spoor 1 niet lukt, een spoor 2 traject te starten. Voor zo’n tweede spoor re-integratietraject kunt u ons inschakelen. Al onze inspanningen worden conform de Wet Verbetering Poortwachter, UWV-proof, vastgelegd. Wij zorgen ervoor dat werkgever en werknemer voldoen aan de re-integratieverplichtingen, zodat sancties van het UWV voorkomen worden. Maar bovenal helpen wij mensen adequaat op weg naar een nieuwe baan. We beschikken over een groot netwerk, waarvan we gebruik kunnen maken voor het vinden van een stageplek, een werkervaringsplaats, maar ook daadwerkelijke betaalde functies. Korte lijnen met zowel de werknemer, de werkgever en andere betrokkenen zoals de bedrijfsarts, vinden we erg belangrijk. We stellen op basis van een uitgebreide intake door de re-integratiecoach, een trajectplan op voor re-integratie in spoor 1 en/of spoor 2. We onderscheiden ons door eerlijk te zijn over de kansen, mogelijkheden en verwachtingen, zowel naar de werkgever als naar de werknemer. Ook zijn we uniek in onze prijsstelling. Bij ons betaalt u alleen de daadwerkelijke inzet en geen standaardtrajectprijzen. Alleen daadwerkelijk gemaakte uren worden bij u in rekening gebracht (ook als het re-integratietraject eerder stopt of snel tot resultaat leidt). Bij een succesvolle externe plaatsing (minimaal half jaar contract) wordt een plaatsingstoeslag berekend.

Download hier onze re-integratie pdf.

Ook voor ons geldt dat we liever voorkomen dan genezen. Daarom bieden we een breed scala aan preventieve interventies die het werken veilig, plezierig en gezond maken. En die zorgen voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw mensen.

We kunnen u, preventief, ondersteunen bij:

  De Risico Inventarisatie en Evaluatie

  Werkplekadvisering

  Leefstijladvies

  PAGO’s / PMO’s / Healthchecks

  Stresspreventie / aandacht voor werkdruk

Ook denken we graag vanuit onze ervaring en kennis mee over projecten die de duurzame inzetbaarheid van uw mensen bevordert. Variërend van het organiseren van een ‘vitaliteitsweek’, het organiseren van inspiratiesessies voor leidinggevenden over ‘leiderschap en inzetbaarheid’ tot het verzorgen van individuele programma’s voor mensen die gezonder willen leven: bij ons bent u aan het goede adres voor interventies die werken.

Neem voor meer informatie of een opgave van tarieven contact met ons op

VERZUIMBEGELEIDING  Ons uitgangspunt is dat iedereen graag gezond wil zijn, daarom is er een gezamenlijk belang als iemand zich ziekmeldt. Het liefst voorkomen we verzuim. En als iemand zich onverhoopt ziekmeldt, willen we met goede en professionele begeleiding komen tot oplossingen. Uiteraard kennen we de wet- en regelgeving en de richtlijnen van het UWV, zo kunnen we adviseren over het vastleggen van een goed verzuimdossier. Met onze inzetbaarheidscoaches / casemanagers, bedrijfsartsen en andere professionals haalt u daadkracht en deskundigheid is huis.

Als arbodienst hebben we de kennis en ervaring om werkgever en werknemer te adviseren inzake arbeidsomstandigheden en verzuim. We kennen de wet- en regelgeving en de richtlijnen van het UWV, waardoor we u de zorg voor een compleet verzuimdossier uit handen nemen.

Bij ons kunt u kiezen voor afname van losse uren van een bedrijfsarts en/of casemanager tot complete arbodienstverlening op abonnementsbasis. Met ons all-in abonnement verzorgen wij de volledige arbodienstverlening voor uw arbeidsongeschikte werknemers. Wilt u bepaalde dingen liever zelf doen, kies dat voor ons maatwerkabonnement. En wilt u zelf de regie voeren, dan is afname op verrichtingenbasis een goede keuze.

Om met ons samen te werken, is wel een basiscontract vereist. Vanaf 1 juli 2017 is een basiscontract met een arbodienst ook wettelijk verplicht.

Hier vindt u informatie over onze arbodienstverlening

, opgericht in 2003 door Sandra Koning, is een adviesbureau gespecialiseerd in gezondheid & werk.

heeft in de loop der jaren opdrachten uitgevoerd, voor grote en kleine opdrachtgevers, in vele branches. Wij blinken uit in onze persoonlijke aanpak, onze scherpe analyses, maar vooral in onze resultaatgerichte en daadkrachtige werkwijze. Ons enthousiaste team staat dagelijks voor u klaar.  

Ons hoofdkantoor bevindt zich aan het Kenaupark in Haarlem, nummer 15, waar we u uiteraard graag welkom heten voor een kennismaking of adviesgesprek. We werken in en voor heel Nederland en hebben de beschikking over vele (spreekuur) locaties. Natuurlijk kunnen we ook bij u op locatie werken.

KLANTEN VAN

HEEFT U EEN VRAAG OF ZOU U MEER WILLEN WETEN OVER ONZE DIENSTEN? Vul het formulier hieronder in, dan nemen wij zsm contact met u op!

Kenaupark 15
2011 MR - Haarlem

023 - 737 02 60

info@ideoadvies.nl

TEAM  :

© 2018 All rights reserved

IDEO advies – Kenaupark 15 – 2011 MR Haarlem