JOBCOACHING

Mensen functioneren in hun werk het best als ze hun talenten en vaardigheden kunnen benutten en daarbij geen of weinig last hebben van problemen en zorgen. Het maakt daarbij niet uit of deze vanuit het werk spelen of van persoonlijke aard zijn. Het maakt veel uit of mensen in hun werk op een adequate wijze kunnen omgaan met de stress die het moderne werken en de huidige inrichting van de samenleving met zich mee brengen. Ook is het van belang hoe ze omgaan met de eisen die werk, leidinggevenden en anderen aan hen stellen en de mate van grip die men op zijn of haar werk heeft.

IDEO ADVIES helpt bij het vinden van werk of het hervinden van eigen werk, dat past bij medewerkers en hun mogelijkheden. We kijken naar wat mensen echt nodig hebben en op basis daarvan geven wij  adviezen die toegevoegde waarden hebben voor de medewerker in zijn functioneren. We richten ons vooral op individuele coaching en begeleiding, omdat hiermee het beste resultaat behaald wordt. De werknemer wordt gemotiveerd om zelf actief mee te werken.

In het traject zal stapsgewijs gewerkt worden aan het verhelderen van de ervaren problemen, het opstellen van doelstellingen en vervolgens wordt er actief gewerkt aan implementatie, evaluatie en borging van de verbeteringen. Thema’s die onder andere aan bod kunnen komen zijn: verbeteren van planning en structuur, behouden van focus, optimaliseren van eigen vitaliteit (vergroten van veerkracht, verminderen van stress en ervaren werkdruk) en optimaliseren van eigen werkprocessen.