LOOPBAANCOACHING & OUTPLACEMENT

Met onze jarenlange ervaring zijn we goed in het coachen van mensen die zich willen oriënteren op hun loopbaan en/of hun huidige baan verliezen. Met coaching, begeleiding en bemiddeling helpen wij mensen op weg naar een nieuwe baan.

Op basis van een intakegesprek door een loopbaancoach stellen we een programma op maat samen. Ieder traject wordt op basis van het beschikbare budget en de beschikbare tijd samengesteld. We brengen persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties, wensen en mogelijkheden in kaart. We verkennen de kansen op de arbeidsmarkt, bepalen een realistische zoekrichting en ondersteunen bij het maken van een profiel, een CV, motivatiebrieven en een LinkedIn profiel. Bij outplacementtrajecten zorgen we ervoor dat op de juiste plekken gezocht wordt naar vacatures en dat hierop adequaat gereageerd kan worden. We richten ons vooral op individuele coaching en begeleiding, omdat hiermee het beste resultaat behaald wordt.

We beschikken over een groot netwerk, in zeer uiteenlopende branches, waarvan we gebruik kunnen maken en waardoor nieuwe mogelijkheden en vacatures toegankelijk worden.