KENAUPARK 15 – 2011 MR  HAARLEM – 023-737 02 60

Het hebben van werk dat bij je past is van grote betekenis voor de meeste mensen. Natuurlijk omdat hiermee geld wordt verdiend, maar ook omdat het je nuttig maakt en van waarde voor een organisatie. Als je niet op je plek zit, als je plek verdwijnt of als je je werk door gezondheidsproblemen niet meer kunt doen, is het goed om op zoek te gaan naar een nieuw toekomstperspectief.

  helpt bij het vinden van werk, dat past bij mensen en hun mogelijkheden. We verzorgen op maat gemaakte trajecten voor loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie spoor 2. Wij koppelen ruime ervaring in het begeleiden van mensen naar werk aan een actieve daadkrachtige aanpak. We kijken naar wat mensen echt nodig hebben en zetten instrumenten in die daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Onze pragmatische aanpak is uniek in de branche. We werken niet met standaard programma’s voor vaste kosten, maar stellen op basis van een intakegesprek een programma op maat samen. We richten ons vooral op individuele coaching en begeleiding, omdat hiermee het beste resultaat behaald wordt.

 

Met coaching, begeleiding en bemiddeling realiseren we een nieuw perspectief voor uw werknemer. Ieder traject wordt op basis van de intake, het beschikbare budget en de beschikbare tijd persoonlijk samengesteld. Ons netwerk is groot, waardoor nieuwe mogelijkheden en vacatures toegankelijk worden.

We brengen persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties, wensen en mogelijkheden in kaart. We verkennen de kansen op de arbeidsmarkt, bepalen een realistische zoekrichting en ondersteunen bij het maken van een profiel, een CV, motivatiebrieven en een LinkedIn profiel. We zorgen ervoor dat op de juiste plekken gezocht wordt naar passende vacatures en dat hierop adequaat gereageerd kan worden.

Als door ziekte onzeker is of een werknemer het eigen werk op termijn nog volledig kan uitvoeren, dan is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te raden. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vragen:

“Is de huidige functie voor betrokkene, uitgaand van het Inzetbaarheidsprofiel (IP) van de bedrijfsarts nog geschikt? Is de huidige functie voor betrokkene uitgaand van het IP geschikt te maken door aanpassingen en/of inzet van voorzieningen? Is herplaatsing in een andere functie bij de eigen werkgever te realiseren (spoor 1)? Is betrokkene aangewezen op passend werk bij een andere werkgever (spoor 2)?”

Voor het arbeidsdeskundig onderzoek is een actueel Inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts nodig en een functieprofiel. De arbeidsdeskundige bezoekt het bedrijf en heeft een interview met een vertegenwoordiger van de werkgever en met de werknemer. Ook vindt een inventarisatie plaats van de werkplek en wordt onderzocht of er andere functies in de eigen organisatie zijn als structurele oplossing. Tot slot wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn voor re-integratie in het tweede spoor. De werkgever en werknemer ontvangen een rapportage van de bevindingen en een re-integratieadvies.

Kan een werknemer (mogelijk) niet terugkeren in het eigen werk, dan bieden we resultaatgerichte re-integratie trajecten. Werkgevers zijn vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), verplicht om spoor 1 en spoor 2 goed te onderzoeken en als spoor 1 niet lukt, een spoor 2 traject te starten. Voor zo’n tweede spoor re-integratietraject kunt u ons inschakelen. Al onze inspanningen worden conform de Wet Verbetering Poortwachter, UWV-proof, vastgelegd. Wij zorgen ervoor dat werkgever en werknemer voldoen aan de re-integratieverplichtingen, zodat sancties van het UWV voorkomen worden. Maar bovenal helpen wij mensen adequaat op weg naar een nieuwe baan.

We beschikken over een groot netwerk, waarvan we gebruik kunnen maken voor het vinden van een stageplek, een werkervaringsplaats, maar ook daadwerkelijke betaalde functies. Korte lijnen met zowel de werknemer, de werkgever en andere betrokkenen zoals de bedrijfsarts, vinden we erg belangrijk. We stellen op basis van een uitgebreide intake door de re-integratiecoach, een trajectplan op voor re-integratie in spoor 1 en/of spoor 2. We onderscheiden ons door eerlijk te zijn over de kansen, mogelijkheden en verwachtingen, zowel naar de werkgever als naar de werknemer. Ook zijn we uniek in onze prijsstelling. Bij ons betaalt u alleen de daadwerkelijke inzet en geen standaardtrajectprijzen. Alleen daadwerkelijk gemaakte uren worden bij u in rekening gebracht (ook als het re-integratietraject eerder stopt of snel tot resultaat leidt). Bij een succesvolle externe plaatsing (minimaal half jaar contract) wordt een plaatsingstoeslag berekend.

Download hier medewerkers

Download hier onze informatie over spoor 2  ​

KLANTEN VAN

 

HEB JE EEN VRAAG OF ZOU JE MEER WILLEN WETEN OVER ONZE DIENSTEN? Vul het formulier hieronder in, dan nemen wij zsm contact met je op!

Kenaupark 15
2011 MR - Haarlem

023 - 737 02 60

info@ideoadvies.nl

TEAM  :

© 2018 All rights reserved

IDEO advies – Kenaupark 15 – 2011 MR Haarlem