WORKSHOPS:

kennis

Onze interactieve workshops zijn een mooie manier om mensen aan het denken en in beweging te zetten. Voor alle workshops geldt dat we interactief aan de slag gaan en veel praktische tips delen die je direct kan toepassen. Met deze workshops willen we de medewerkers helpen bij hun persoonlijke vitaliteit. Deze workshops passen goed in een vitalteitsprogramma. Hierbij een greep uit ons aanbod, waarbij maatwerk uiteraard mogelijk is en we regelmatig nieuwe workshops ontwikkelen.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Over de kracht van slaap

We onderschatten de kracht van goed slapen en rusten. In deze workshop leer je hoe je beter wordt in slapen en wat de voordelen voor je gezondheid zijn. Hoe kan je met een powernap (of vergelijkbaar rustmoment) je energie vergroten en fitter worden. Even een reset en je kan er weer tegenaan Zo vergroot je je energie en kun je je drukke bestaan beter aan!

Meer uit je eten halen

Over eten wordt zoveel gezegd en geschreven. Maar hoe maak je nou de juiste keuzes. Wat is een gezond eetpatroon voor jou. En hoe zorg je dat het geen straf is en dus goed smaakt. Wij kunnen je daar veel over vertellen. Wat vooral interessant is, is om er achter te komen of je een suiker- of een vetverbrander bent. En of je je lijf en brein de juiste brandstof (voeding) geeft. Dus wil je weten wat voeding voor en met je doet, dan is deze workshop een aanrader.

Energiek aan het werk

Je wilt voldoening uit je werk halen, jezelf ontwikkelen, van betekenis zijn. Blijven nadenken over je loopbaan, over keuzes die je maakt, over je levensfase, over doelen die je nastreeft. Hoe zorg je dat je plezier hebt, houdt of krijgt in je werk, hoe blijf je interessant voor jouw werkgever in de toekomst, hoe ontwikkel je je in je werk. Waar krijg je energie van en wat kost je energie en hoe zorg je voor een gezonde balans. Deze sessie zet je AAN (op) het werk.

Gedragsverandering

We duiken we in het ingewikkelde proces dat gedragsverandering heet. Want hoe leren we goede gewoontes aan of juiste slechte gewoontes af? En wat moet daarvoor in ons gedrag veranderen? Je kan na deze workshop direct aan de slag met handige tips & tricks!

Aandacht

Met alle regelmogelijkheden van nu, alle plekken waar je kunt werken, alle planning en focus die hier voor nodig is: het vraagt een nieuwe kijk op werk. Hoe zorg je dat je gefocussed bent, je tijd goed indeelt, je aandacht goed verdeelt, je doelen bereikt. Het werken anno nu vraagt om nieuwe tools en competenties. Als je daar meer over wilt weten, werk dan in deze workshop aan: het nieuwe werken.

Keuzes maken

Multitasken bestaat eigenlijk helemaal niet. We verliezen tijd, energie en focus als er teveel te doen is of als we van alles door elkaar doen. We willen niet kiezen of het lukt ons niet om te kiezen, waardoor we onszelf overvragen. Door middel een oefening geven we je inzicht in het maken van keuzes. Zo wordt je ook een stuk besluitvaardiger na deze workshop!

Energie

In deze sessie word je bijgepraat over ‘energie’. Als je genoeg energie hebt, voel je je vitaal en ben je veerkrachtig. Hoe zorg je nou dat de balans tussen dingen die energie kosten en energie geven goed is? Hoe zorg je dat je voldoende oplaadt? Veerkracht is niet alleen maar sterk zijn en ‘aan’ staan. Veerkrachtig zijn gaat over flexibel zijn, in kunnen spelen op de dingen die op je pad komen. Je krijgt inzicht in de effecten van inspanning en ontspanning en hoe je met slaap/rust, voeding, beweging en het maken van keuzes meer energie kunt ervaren. Daar krijg je energie van en dat zal je veerkracht vergroten! Als de rek er een beetje uit is, als de boog net even wat te gespannen staat of als je gewoon iets meer uit je dag wilt halen: Vergroot je veerkracht met deze workshop.

Meer ontspanning

Stress is van alle tijden en van alle mensen en is in de basis helemaal niet zo verkeerd. In deze workshop leer (en voel) je wat stress is en wat er gebeurt in je lijf & brein bij stress. Hierbij speelt je ademhaling een belangrijke rol. En vooral wat je kan doen om stress te verminderen, zowel mentaal als fysiek. Voor iedereen is tijdig ontspannen en opladen van cruciaal belang. Je kan immers niet altijd ‘aan’ staan. Ook is het goed om te weten welke activiteiten daadwerkelijk ‘rustgevend’ zijn en om te kijken naar wat voor jou werkt om te ontspannen en op te laden. Daar vertellen we je graag over tijdens deze sessie, waarbij je uiteraard ook even gaat voelen wat dat doet…

Persoonlijk leiderschap

Je intrinsieke motivatie is cruciaal voor een leven in balans. Voor je gezondheid, voor je werkplezier, voor de relaties in je leven. Hoe zorg je in werk ervoor dat je eigen waarden en je doelen passen bij de doelen, waarden en ambities van de organisatie waar je werkt. Als je bij je eigen ‘vuur’ kan, en voelt dat en hoe je verschil kan maken, dan ontstaat persoonlijk leiderschap. Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw stuk en gaat niet op de stoel van een ander zitten. Zo voeg je waarde toe voor jezelf en je organisatie en zo leef en werk je in balans. Eigenaarschap vraagt om persoonlijk leiderschap en de regie te nemen over zaken. In deze sessie komt het allemaal voorbij en word je aan het denken en aan het werk gezet om eigenaarschap te pakken.

Hoe werk ik

Iedereen is nogal anders en iedereen heeft andere kwaliteiten en aandachtpunten. Als je dingen van elkaar weet is er meer begrip mogelijk en verdraag je elkaar en elkaars gedrag beter in samenwerking. Waar zit jouw kracht & meerwaarde & wat is jouw gebruiksaanwijzing? Het is ontzettend handig als je je eigen gebruiksaanwijzing kent en anderen hierover kunt informeren. Zo kunnen teams beter samenwerken met elkaar. In deze workshop gaan we o.a. aan de hand van de kernkwadranten jouw eigen gebruiksaanwijzing invullen en deze leren toelichten. En dat werkt wel zo fijn.

Hoe ademhaling je energieker kan maken

We doen het elke dag, onwillekeurig en toch is het de bron van gezondheid: de ademhaling.

Een goede ademhaling is essentieel voor een energieke gezondheid. Met zuurstof via de inademing en koolzuurgas via de uitademing komt ons ‘vuurtje’ beter op gang en produceren we meer energie.

Steeds meer mensen zijn zich wel bewust van het belang van goede ademhaling. Maar we hebben vaak niet door dat spanningen vanuit het lichaam of het hoofd de autonome ademhaling onbewust beïnvloed waardoor de ademhaling minder vrij stroomt, waardoor ongemerkt het ademhalingspatroon, frequentie en teug ontregelt kan raken met energie en gezondheidsverlies als gevolg. Leer in deze sessie hoe de ademhaling werkt en wat die over je gezondheid zegt. En hoe je hem kan verbeteren. Met een aantal ademhalingsoefening doe je ervaring op en ga je energieker de deur uit.

Juist in deze tijd komt er veel aan op vitaal leiderschap.

Hoe blijf je met je medewerkers in verbinding? Hoe stimuleer je vitaliteit? Hoe houd je medewerkers betrokken? Hoe zie/hoor je dat het (even) niet zo lekker met iemand gaat. Vanuit de sessie ‘vitaal leiderschap’ krijgen leidinggevenden zicht op de gezondheid van hun team en handvaten voor het optimaliseren ervan.

Onderlinge communicatie is zeker in tijden van online werken best een uitdaging. Het goede gesprek voeren, oprechte interesse tonen, doorvragen als je niet de vinger ergens niet achter krijgt. Gesprekken over de vitaliteit van medewerkers zijn belangrijker dan ooit in deze tijd. In deze sessie zoomen we in op de voorwaarden voor een goed gesprek over vitaliteit en veerkracht. Leidinggevenden krijgen inzicht in (vroeg)signalen van afnemende inzetbaarheid, uitdagingen voor medewerkers in tijden van hybride werken en bovenal inzichten om gesprekken (en eventueel andere interventies) in te zetten om de vitaliteit van medewerkers te optimaliseren.

We richten ons in de workshop op:

 • Verzuimreductie
 • Wettelijke kaders
 • Bewustwording eigen rol leidinggevende
 • Adequaat hulplijnen inschakelen
 • Beïnvloeding van gedrag
 • Gespreksvaardigheden binnen verzuim en duurzame inzetbaarheidsgesprekken

Tijdens een workshop zullen de leidinggevenden handvaten krijgen om zelf en met het team aan de slag te gaan rondom deze thema’s. Doelstelling is om de duurzame inzetbaarheid van jullie medewerkers te optimaliseren.

Onze workshops bieden we altijd op maat aan, afgestemd op de situatie binnen een organisatie. Thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Verzuim: mijn medewerker is ziek, wat nu?
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing
 • Hoe ga je om met een ziekmelding, wat spreek je af en wat leg je vast
 • Wie heeft welke rol en taak tijdens verzuim
 • Welke hulplijnen kan je inzetten
 • Hoe ga en blijf je in gesprek tijdens / over verzuim
 • Hoe ga je om met Frequent verzuim
 • Hoe voer je het goede gesprek
 • Vroegsignalen: herkennen en op anticiperen

Vitaliteit en eigenaarschap bevorderen

We dragen graag een steentje bij aan vitaliteit van mensen en organisaties. Zodat ze de uitdagingen van het leven aan kunnen en duurzaam inzetbaar zijn. Omdat vitale mensen van betekenis zijn, op hun werk, in hun eigen omgeving en in de maatschappij.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!