COACHING

Heb jij, of heeft jouw medewerker, moeite met het aanleren van bepaalde (nieuwe) werkzaamheden of werkprocessen? Kun je begeleiding gebruiken in de omgang met collega’s of klanten? Ben je gebaat bij betere agendaplanning of stresspreventie?

Onze coaches kunnen begeleiding bieden door het probleem in kaart te brengen, te overleggen met eventuele betrokkenen en je te helpen om diens werk op een betere en gezondere manier uit te voeren.

Steeds meer werknemers kampen met leefstijl gerelateerde klachten: gebrek aan energie, stressklachten, (over)vermoeidheidsklachten & burn- out verschijnselen, slecht slapen, moeite met ontspannen, concentratieverlies, klachten aan het bewegingsapparaat, daling van de productiviteit, overgewicht/obesitas, diabetes, hart- en vaatproblemen, somberheid, kort lontje of zitten gewoon niet lekker in hun vel.

Een vitaliteitscoach coacht en adviseert niet alleen op het fysieke vlak – waar de symptomen vaak als eerste zichtbaar worden – maar coacht ook op mentaal, sociaal-emotioneel en zingevingsvlak en op het gebied van pro-activiteit (zelfsturing, eigen regie). Wij zijn ervan overtuigd dat werknemers – om duurzame en diepgaande resultaten te boeken – niet alleen aan de symptomen moeten willen werken, maar juist ook aan de dieperliggende oorzaken van de disbalans. De vitaliteitscoach gaat samen met de medewerker kijken aan welke hulpvraag er gewerkt gaat worden, het stuk werk wordt hierin meegenomen.

Met onze jarenlange ervaring zijn we goed in het coachen van mensen die zich willen oriënteren op hun loopbaan en/of hun huidige baan verliezen. Met coaching, begeleiding en bemiddeling helpen wij mensen op weg naar een nieuwe baan.

Op basis van een intakegesprek door een loopbaancoach stellen we een programma op maat samen. Ieder traject wordt op basis van het beschikbare budget en de beschikbare tijd samengesteld. We brengen persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties, wensen en mogelijkheden in kaart. We verkennen de kansen op de arbeidsmarkt, bepalen een realistische zoekrichting en ondersteunen bij het maken van een profiel, een CV, motivatiebrieven en een LinkedIn profiel. 

Bij outplacementtrajecten zorgen we ervoor dat op de juiste plekken gezocht wordt naar vacatures en dat hierop adequaat gereageerd kan worden. We richten ons vooral op individuele coaching en begeleiding, omdat hiermee het beste resultaat behaald wordt.

We beschikken over een groot netwerk, in zeer uiteenlopende branches, waarvan we gebruik kunnen maken en waardoor nieuwe mogelijkheden en vacatures toegankelijk worden.

Jobcoaching kan helpen bij het optimaal functioneren van mensen in hun eigen werk. Mensen functioneren in hun werk het best als ze hun talenten en vaardigheden kunnen benutten en daarbij geen of weinig last hebben van problemen en zorgen. Het maakt daarbij niet uit of deze vanuit het werk spelen of van persoonlijke aard zijn. Het maakt veel uit of mensen in hun werk kunnen omgaan met systemen en planning en met de tijdsdruk die het werk met zich mee brengt. Ook is het van belang hoe ze omgaan met de eisen die leidinggevenden en anderen aan hen stellen en de mate van grip die men op zijn of haar werk heeft.

Met jobcoaching zal stapsgewijs gewerkt worden aan het verhelderen van de ervaren problemen, het opstellen van doelstellingen en vervolgens wordt er actief gewerkt aan implementatie, evaluatie en borging van de verbeteringen. Thema’s die onder andere aan bod kunnen komen zijn: verbeteren van planning en structuur, behouden van focus, optimaliseren van eigen vitaliteit (vergroten van veerkracht, verminderen van stress en ervaren werkdruk) en optimaliseren van eigen werkprocessen.

Stress is in basis niet ongezond, maar kan wel leiden tot gezondheidsklachten als je er niet goed van herstelt, of als deze te lang aanhoudt. Met diverse interventies (stresscoaching, energiemetingen, psychologen, maatschappelijk werk) kunnen we mensen helpen die stress of werkdruk ervaren.  Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kan een werknemer niet terugkeren in het eigen werk, dan bieden we resultaatgerichte re-integratie trajecten. Werkgevers zijn vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), verplicht om spoor 1 en spoor 2 goed te onderzoeken en als spoor 1 niet lukt, een spoor 2 traject te starten.

Al onze inspanningen worden conform de Wet Verbetering Poortwachter, UWV-proof, vastgelegd. Wij zorgen ervoor dat werkgever en werknemer voldoen aan de re-integratieverplichtingen, maar bovenal helpen wij mensen adequaat op weg naar een nieuwe baan.

We beschikken over een groot netwerk, waarvan we gebruik kunnen maken voor het vinden van een stageplek, een werkervaringsplaats, maar ook daadwerkelijke betaalde functies. Korte lijnen met zowel de werknemer, de werkgever en andere betrokkenen zoals de bedrijfsarts, vinden we erg belangrijk. We stellen op basis van een uitgebreide intake, een trajectplan op. Bij ons betaalt u geen standaardtrajectprijzen, alleen daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht (ook als het re-integratietraject eerder stopt of snel tot resultaat leidt). Bij een succesvolle externe plaatsing (minimaal half jaar contract) wordt een plaatsingstoeslag berekend.

We dragen graag een steentje bij aan vitaliteit van mensen en organisaties. Zodat ze de uitdagingen van het leven aan kunnen en duurzaam inzetbaar zijn. Omdat vitale mensen van betekenis zijn, op hun werk, in hun eigen omgeving en in de maatschappij.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!